Bedrijven

Steeds meer Nederlandse bedrijven maken gebruik van kennismigranten. Ik geef graag advies aan werkgevers op welke wijze zij zo efficiënt mogelijk buitenlandse werknemers kunnen aantrekken.

Werken in Nederland:

  • als kennismigrant,
  • als arbeid in loondienst (GVAA of met tewerkstellingsvergunning)
  • als zelfstandige
  • op grond van het working holiday program/working holiday scheme

Indien de arbeidsinspectie een zgn. WAV-boete heeft opgelegd, omdat er sprake zou zijn van illegale arbeid, kan ik u van advies voorzien en uw belangen behartigen door een procedure aanhangig te maken waarbij de rechtmatigheid de opgelegde boete wordt aangevochten.

Voor meer relevante info klik hier