Medische behandeling

Onder bepaalde voorwaarden verleent de IND een verblijfsvergunning in verband met het ondergaan van een medische noodzakelijke behandeling.

Een van de belangrijkste voorwaarden, om in aanmerking te komen voor verlening van deze vergunning, is dat aannemelijk wordt gemaakt dat een bepaalde noodzakelijke behandeling in medische technische zin in het eigen land niet voorhanden is.

Indien u reeds in Nederland verblijft, kunt u deze verblijfsvergunning aanvragen. Deze vergunning wordt echter alleen verleend indien het vanwege gezondheidsredenen niet verantwoord is om naar het land van herkomst te reizen om bij de Nederlandse ambassade een visumaanvraag te doen. Indien reizen wel mogelijk is, zal de IND de aanvraag in de meeste gevallen afwijzen.

Naast het verlenen van een verblijfsvergunning voor medische noodzakelijke behandeling verleent de IND aan vreemdelingen een zogenaamd ‘uitstel van vertrek’ op basis van artikel 64 van de Vreemdelingenwet, indien het reizen naar het land van herkomst tot een medische noodsituatie zal leiden en de situatie van medische noodzaak naar verwachting korter dan een jaar zal duren.