Visum voor kort verblijf

Als u een familielid of een vriend naar Nederland wil laten komen voor een verblijf van korter dan drie maanden moet u hiervoor een visum aanvragen.

Benodigde documenten

Voor een succesvolle visumaanvraag zijn de volgende documenten nodig:

  • Geldig reisdocument, zoals een paspoort.

Documenten waaruit het doel van uw bezoek aan Nederland blijkt, zoals:

  • Een origineel formulier ‘bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking’. De handtekening van de referent in Nederland op dit formulier moet door de gemeente zijn gelegaliseerd.
  • Een hotelreservering (als u geen familieleden of kennissen in Nederland komt bezoeken).
  • Documenten waaruit blijkt dat u over voldoende geld beschikt voor uw verblijf in Nederland, zoals één of meer bankafschriften, reischeques of contant geld. De IND gaat uit van een bedrag van minimaal € 34,- per dag voor de duur van het verblijf.
  • Een door de referent of een derde persoon in Nederland ingevuld formulier ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’.

Documenten waaruit blijkt dat er sprake is van tijdige terugkeer naar het land van herkomst, zoals:

  • Een werkgeversverklaring.
  • Inschrijving schoolgaande kinderen.
  • Eigendomsbewijs eigen woning en/of overige onroerende goederen.
  • Een kopie van het bewijs van een medische reisverzekering met een minimale dekking van € 30.000,-
  • Een kopie van het reserveringsbewijs van de reis. Dit document hoeft meestal pas te worden getoond bij het afhalen van het visum.