Asielaanvraag

Als u bent gevlucht uit uw land van herkomst omdat u bijvoorbeeld vreest voor vervolging, dan moet u zo snel mogelijk asiel aanvragen. Dit doet u bij een ‘aanmeldcentrum’ (AC).

Het is van groot belang dat u bewijsstukken heeft voor uw asielaanvraag in Nederland. Vaak heeft u geen documenten bij u die tot bewijs van de asielaanvraag kunnen dienen. U moet deze dan zo snel mogelijk op vragen. Soms heeft u geen bewijs van wat u is overkomen of waar u voor vreest. In dat geval is het belangrijk om uw verhaal op papier te zetten inclusief belangrijke data en details.

Nadat u zich heeft gemeld in een AC volgt een termijn van 6 dagen waarin u zich kunt voorbereiden op de procedure. Op dat moment kunt u de aanvraag voorbereiden met een advocaat. Na enkele dagen volgt het eerste gehoor, een paar dagen later volgt het nader gehoor waaruit de beslissing volgt. Als de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uw aanvraag wil afwijzen krijgt u eerst een voornemen tot afwijzing. Uw advocaat kan daartegen een zienswijze indienen. Volgt daarna een definitieve afwijzing, dan kan daartegen beroep bij de rechtbank worden ingediend.

U kunt ter plekke een advocaat toegewezen krijgen, maar u mag ook zelf een advocaat gespecialiseerd in asielrecht kiezen. U kunt hiervoor contact met mij opnemen, zodat ik u kan bijstaan tijdens de asielaanvraag.