Naturalisatie

Het Nederlanderschap kan door middel van een naturalisatie en optie worden verkregen.

In geval van naturalisatie behoort u in elk geval vijf jaar of langer zonder onderbreking in het bezit te zijn van een geldige verblijfsvergunning. Daarnaast behoort u geslaagd te zijn voor het inburgeringsexamen. Afhankelijk van de aard van uw huidige verblijfsvergunning kan aanvullend de voorwaarde gelden dat u uw identiteit met een gelegaliseerde geboorteakte en paspoort uit uw land van herkomst moet aantonen.

Ook door optie kan de Nederlandse nationaliteit worden verkregen. Anders dan bij naturalisatie geldt niet de voorwaarde dat er afstand van de eigen nationaliteit moet worden gedaan.

In de meeste gevallen geldt dat er sprake behoort te zijn van een langdurig verblijf in Nederland en een bepaalde familiaire band met een Nederlander. Op de website van de IND staan de voorwaarden beschreven.

Indien uw aanvraag wordt afgewezen, kan ik voor u een bezwaarschrift bij de IND indienen. Neem hiervoor contact met mij op, zodat we samen de mogelijkheden kunnen bekijken.