Verblijfsvergunning

Komt u als vreemdeling uit het buitenland en wilt u langer dan 3 maanden in Nederland verblijven? Dan heeft u een verblijfsvergunning nodig. Een verblijfsvergunning kan worden aangevraagd bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Nederland. Voordat u een verblijfsvergunning kunt aanvragen, heeft u meestal eerst een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. De mvv is een visum waarmee u Nederland binnen kunt komen.

Bij de aanvraag onderzoekt de IND of u voldoet aan de voorwaarden voor de mvv en/of verblijfsvergunning. U kunt de mvv en de verblijfsvergunning sinds 1 juni 2013 aanvragen met de procedure Toegang en Verblijf  (TEV). Dit betekent dat met één aanvraag zowel een mvv als een verblijfsvergunning wordt aangevraagd. Na afgifte van de mvv wordt ambtshalve bij inreis in Nederland een verblijfsvergunning verleend. Een aparte aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland hoeft niet meer te worden ingediend. Als u wilt kan ik de aanvraag voor de mvv of verblijfsvergunning in Nederland voor u indienen.

Ook als het gaat om het verlengen van uw verblijfsvergunning of advies wilt over de aanvraag door een advocaat die u tijdens deze procedure kan bijstaan, bent u bij mij aan het juiste adres. Vaak is het nogal onduidelijk aan welke eisen u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning. Ik kan een duidelijk antwoord geven op uw vragen en de verblijfsvergunning aanvraag voor u indienen. Neem hiervoor contact met mij op.