EU-onderdanen

Burgers van de Europese Unie kunnen in Nederland wonen en werken. Gedurende de eerste zes maanden van hun verblijf hoeven zij de reden van hun verblijf in Nederland niet aan te tonen. Na deze periode van zes maanden moet u als EU-burger de reden van uw verblijf aannemelijk maken.

Een registratie bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst is voor EU-burgers niet nodig. Inschrijving bij de gemeente als inwoner daarentegen wel!

Kroatië, Bulgarije en Roemenië zijn ook lid van de EU. Toch hebben zij niet dezelfde rechten als andere EU-onderdanen. Sinds 1 januari 2014 hebben Bulgaren en Roemenen vrij toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Hiermee komen zij op de arbeidsmarkt op gelijke voet te staan met andere EU onderdanen. Voor Kroaten geldt nog wel de eis van de verplichte tewerkstellingsvergunning voordat zij in loondienst mogen werken. Ondernemers uit Kroatië kunnen zich wel zonder voorafgaande toestemming in Nederland vestigen.