Werk

Er bestaan verschillende mogelijkheden om als werknemer of zelfstandige werkzaam te zijn in Nederland.

Voor bepaalde beroepen of functies kan een ondernemer een kennismigrant naar Nederland laten komen. De werkgever moet een verblijfsvergunning aanvragen voor het verblijf van de kennismigrant. Het visum en de verblijfsvergunning worden hiervoor tegelijkertijd aangevraagd. Om een spoedige verlening van de verblijfsvergunning mogelijk te maken, behoort de werkgever een ‘erkend referent’ te zijn. Een werkvergunning is dan dus niet nodig!

Indien de werkzaamheden niet als kennismigrant worden verricht, gelden er andere voorwaarden. Zoals dat ten behoeve van de werknemer de werkgever bij de IND de zgn. GVAA (single permit) dient aan te vragen. De GVAA combineert de verblijfsvergunning en de tewerkstellingsvergunning.  Een aparte aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning bij het UWV is in het geval van arbeid in loondienst niet nodig. Voor bepaalde categorieen blijft de plicht om over een tewerkstellingsvergunning te beschikken wel bestaan.

Voor Turkse werknemers en zelfstandigen gelden andere regels om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning. Afhankelijk van de duur van het dienstverband bij een werkgever, en ook na een echtscheiding, zijn er mogelijkheden om in aanmerking te komen voor verlening van verblijfsvergunning arbeid in loondienst.

Vreemdelingen die zich als zelfstandige in Nederland willen vestigen, kunnen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. De verlening van deze verblijfsvergunning is afhankelijk van een zogenaamd puntensysteem.

Dit puntensysteem bestaat uit drie onderdelen:

  • persoonlijke ervaring;
  • ondernemersplan;
  • toegevoegde waarde voor Nederland.

Voor elk onderdeel dient een bepaalde score te worden behaald. Het Ministerie van Economische Zaken beoordeelt de aanvraag en zal een in een advies aan de IND aangeven of aan de voorwaarden wordt voldaan.

Recentelijk heeft de Staatssecretaris plannen aangekondigd om ter versteviging van de Nederlandse kenniseconomie het nog aantrekkelijker te maken voor zelfstandige ondernemers om in Nederland een bedrijf te starten.

Er zijn veel mogelijkheden voor Turkse ondernemers om in Nederland een vestiging te openen of een onderneming te starten. Het is belangrijk om een goed doortimmert ondernemingsplan op te stellen, waarin wordt beschreven welke (toegevoegde) waarde uw bedrijf heeft voor de Nederlandse economie. De IND laat zich hierbij adviseren door het Ministerie van Economische Zaken.