Studie

Indien u in Nederland studeert of heeft gestudeerd, bestaat er een mogelijkheid om in Nederland werk te zoeken. Na uw studie kunt u als kennismigrant aan de slag gaan. Het jaar na het afstuderen, staat ook wel bekend onder de naam ‘zoekjaar’. 

Uw verblijfsvergunning voor studie behoort te worden gewijzigd in een verblijfsvergunning voor het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst. Met deze verblijfsvergunning, die voor 1 jaar geldig is, kunt u een baan als kennismigrant in Nederland zoeken.

Ik adviseer u graag bij het verlengen en wijzigen van uw verblijfsvergunning. Als de IND uw aanvraag heeft afgewezen, kan ik namens u een bezwaarschrift indienen.