EU-verblijfsrecht als verzorgende ouder bij Nederlands kind: Het arrest Chavez-Vilchez

Het Europees Hof van Justitie heeft op 10 mei 2017 antwoord gegeven op
zgn. prejudiciële vragen van de Centrale Raad van Beroep (CRvB).
Het Hof heeft geoordeeld dat voor de beoordeling of het kind wordt ontzegd van het effectieve genot van zijn of haar Unieburgerschapsrechten er gekeken dient te worden naar welke ouder de daadwerkelijke zorg voor het kind draagt.

Deze uitspraak heeft grote gevolgen van het huidige gezinsherenigingsbeleid van de IND.

De IND verleent inmiddels een verblijfsrecht op grond van het Unierecht aan een ouder indien  aannemelijk wordt gemaakt dat de ouder, afkomstig uit een land van buiten de Europese Unie,  daadwerkelijk zorgt voor zijn/haar kind met de Nederlandse nationaliteit.

Het betreft een verblijfsrecht EU/EER en is vijf jaar geldig. De beperking waaronder dit verblijfsrecht wordt verleend is: ” verblijf als verzorgende ouder bij Nederlands kind”.

Indien deze situatie op u van toepassing is, adviseer ik u telefonisch contact met mij op te nemen voor een bespreking van uw zaak.

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *