Abreviations

IND: Immigratie- en Naturalisatiedienst (Immigration- and naturalisation service)
TEV: Toegang en Verblijf (Entry and Residence)
mvv: machtiging tot voorlopig verblijf (temporary residence permit)
EVRM: Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (European Convention for the Protection of Human Rights)